Què és?
El programa Beveu Menys va néixer l'any 1995 en el marc d'un projecte col·laboratiu internacional de la OMS amb l'objectiu de difondre a tota Catalunya les estratègies de detecció i intervenció breu en matèria d'alcohol en l'àmbit de l'atenció primària.

Es va començar a posar en pràctica l’any 2002 i des de l’1 de gener de 2009 s’està duent a terme en el marc d'un acord de col·laboració entre la Subdirecció General de Drogodependències, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC).A qui va dirigit el programa?
 • A professionals de l’atenció primària
 • A la població atesa, especialment, a aquella amb un consum de risc i perjudicial d'alcohol.

Com s'implementa el programa?
 • Promovent la creació de la xarxa de referents en alcohol (XaROH) a tot el territori, amb la designació de referents a totes les ABS de Catalunya i el seu reconeixement.
 • Oferint als referents la formació i el suport (plataforma) necessaris per poder actuar com a agents del programa dins dels seus centres elaborant materials per a l’autoavaluació i la sensibilització de la població general.
 • Consolidant la xarxa mitjançant formació continuada, intercanvi d'experiències i la promoció d'iniciatives d'investigació. Actualització contínua a través de la plataforma web del programa:http://beveumenys.cat
 • Elaborant materials per a la autoavaluació i sensibilització de la població general.
 • Promovent activitats protocol·litzades amb relació a la identificació i intervenció en els problemes d'alcohol en els centres i desenvolupant els materials i les eines necessàries per dur-ho a terme.
 • Establint objectius d'implementació, els indicadors apropiats i promoventl'acreditació dels centres per fer-ne el seguiment i avaluar-ne els resultats.

Estratègia formativa
 • La implementació del programa es fa a tots els centres d’AP, a través de la figura del referent, seguint la següent estratègia:

 • Formació de formadors*, és la formació inicial dels referents, on l’objectiu és proporcionar coneixements e instruments necessaris per poder fer identificació precoç i intervencions breus en els bevedors de risc, i s’ofereix també formació contínua per millorar els coneixements i les habilitats en matèria d’alcohol dels professionals.
  *Acreditat amb 1,3 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)


 • Implementació al centre: Formació actualització*: A través de la figura del referent mitjançant una activitat formativa a l’EAP de 4 hores, amb el suport dels especialistes del CAS. El programa dona suport continuat als referents.
  *Acreditat amb 0,7 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)


Què implica ser referent Beveu Menys?
 • Ser el professional de referència al CAP i pertànyer a la XaROH, que està formada per referents d’arreu del territori de Catalunya.
 • Tenir coneixements sobre abordatge e intervenció breu en alcohol adreçat a població atesa a l’AP.
 • Implementar les estratègies de detecció e IB a l’equip d’AP mitjançant formació acreditada de 4 hores (en coordinació amb referent CAS).
 • Assistència mínima d’una activitat formativa i/o jornada del programa (formació contínua, cursos entrevista motivacional, Jornada XaROh, ...) –obtenció certificat aprofitament i/o acreditat de docència.
 • Accés a la plataforma: http://beveumenys.cat que conté informació i/o actualitzacions en temes d’alcohol i novetats del programa.
 • Promoure accions al centre, tant en l’àmbit de la consulta, com accions comunitàries (Dia sense alcohol, recerca...)

Activitats del programa
 • A la consulta
 • Fer el cribratge del consum d’alcohol a tota la població
 • Donar informació e intervenció breu en cas de consum de risc.
 • Fer accions de sensibilització i prevenció dels problemes de l’alcohol
 • Comunitaries
 • Dia sense alcohol: Setmana de Sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol. Setmana del Cribratge. 15 de novembre
  Es proposa un seguit d’activitats per a facilitar les activitats de prevenció i cribratge del consum de risc d’alcohol:

     Activitats de sensibilització al centre, a través del pòster específic, vídeo càpsula...
     Tallers i/o xerrades en diferents àmbits (casals, escoles, instituts, centres cívics,...)
     Intervencions en mitjans de comunicació (premsa escrita, programes ràdio, TV locals...)

  Més informació a: http://drogues.gencat.cat/ca/canalsocults/setmana_veus_beus/
  Què és la Setmana del Cribratge d’Alcohol?
  Proposta d’activitats

Com contactar?
 • Subdirecció General de Drogodependències
 • Agència de Salut Pública de Catalunya- Edifici Josep Salvany
 • c/ Roc Boronat, 81-95 3ª planta | 08005 Barcelona

 • 93 551 36 09@beveumenys.salut@gencat.cat